top of page

ייעוץ לניהול איכות  |  כלים לניהול איכותי

הקשבה בשירות הארגון

כיום, בבואנו לקדם את הארגון, , אין אנו מסתפקים עוד בתחזוק של הקיים. יותר ויותר אנו מכוונים ליצירת תרבות של איכות. "תרבות של איכות" הינו מונח חמקמק ובעייתי, משום שהוא מבוסס בעיקר על האופי של האנשים המרכיבים את הארגון והאווירה השוררת בינהם.

הרבה ארגונים חורטים על דגלם חזונות מלאי השראה, המבוססים על ערכים, שהם לרוב פרי של עבודת צוות ההנהלה. מתוך החזון מפתחים את האסטרטגיה הארגונית ואת תכניות העבודה.

למאמר המלא ...

 

שיתוף פעולה

רוצה להניע את הארגון תוך שיתוף פעולה? איך?
 

"אם תמיד תעשה את מה שתמיד עשית, תגיע תמיד רק לאן שהגעת" אלברט איינשטיין

למאמר המלא...

שישה נדבכים להשגת תוצאות בארגון

בין אם תפקידך הוא מנהל/ת הארגון, מנהל/ת האיכות, או מנהל/ת מדרג הביניים, תמיד יעמוד בפניך אתגר כזה או אחר– לקדם נושא מנקודה א' לנקודה ב'. להשיג תוצאות משמעותיות, אפקטיביות ביעילות.
אם את/ה נתקל/ת לעתים בקשיים מסוגים שונים כגון:

יקושי בהפיכת תכנית העבודה לפעילות ולתוצאה

  • אין לנוגעים בדבר זמן לביצוע של המטלה עליה מדובר

  • ניגוד אינטרסים בין צוותים ו/או עובדים שונים מעכבים את ההתקדמות

  • קשיי תקשורת בין גורמים שונים במערכת

יתכן ומאמר זה ייתן לך כוון מחשבה ופעולה שעוד לא ניסית.​

למאמר המלא...

תקצירי המאמרים

בקרוב

"למדתי המון דברים לעשייה במעבדה אבל גם לחיים האישיים"​

bottom of page