top of page

ייעוץ לניהול איכות  |  כלים לניהול איכותי

אחת לתקופה – אני נותנת קורסים לעריכת מבדקים פנימיים – זה יכול להיות לקהל הרחב ו/או בתוך ארגון.
בקורס זה – אני משלבת את הידע שלי בעריכת מבדקים – עוד מימי עבודתי ברשות להסמכת מעבדות ומעשרות מבדקים שערכתי לאורך הדרך. תוך דגש על עריכת מבדקים הן בתחום האיכות והן בתחום המקצועי.

קורס עריכת מבדקים במעבדות

אני מאמין שלי – אנשים צריכים לצאת מהקורס עם כלים פרקטיים שהם יכולים לממש בעבודה היומיומית שלהם

בקרוב

"למדתי המון דברים לעשייה במעבדה אבל גם לחיים האישיים"​

bottom of page