top of page

ייעוץ לניהול איכות  |  כלים לניהול איכותי

משנת 1997 שנה אני מלווה תהליכי שינוי בארגונים.
הייעוץ ניתן למגוון גדול של ארגונים – ציבוריים ופרטיים, גדולים וקטנים.
בעבודה יש שילוב של ייעוץ ואימון (Coaching), הדרכות של קורסים וסדנאות, ולווי אישי.

הצלחה בעיניי- שהלווי שמקבל הארגון או האדם – מסייע לו להגיע להישגים, שהינם בעלי משמעות, לארגון עצמו ולעובדיו. שהתהליך מוביל אותו לעצמאות, ביכולת לשמר ולשפר את ההישגים אליהם הגיע. וכל זה אפקטיבי בטווח הארוך.

רותי הוברמן Msc

האני מאמין שלי הוא-
ששילוב של ידע עם התלהבות ומיומנויות בתחומים שונים, יכול לאפשר לארגון להגיע להצלחה בכל אתגר בו הוא בוחר.
וגם – אפשר וחשוב לבחור לעשות כל דרך בהנאה !

אני מביאה איתי – ניסיון (של הצלחות), אופטימיות, התלהבות, אמונה בדרך ואהבת אדם. מתוך אלה – יכולת של העצמה לאדם ולארגון המביאים אותו למקום של יכולת מימוש פוטנציאל, והשגת הישגים משמעותיים.

כיום:

  • מומחית בייעוץ לאיכות ומצוינות- מלווה ארגונים לתהליכי הסמכה, התעדה, והטמעה של תרבות איכות ומצוינות.

  • נותנת קורסים רבים בתחום ניהול איכות ומצוינות, פיתוח מנהלים, פנים ארגוניים, לקהל הרחב, ומטעם ארגונים גדולים ובתוך ארגונים- חלק מהקורסים – בחסות האיגוד הישראלי לאיכות.

  • בודקת מובילה מטעם הרשות להסמכת מעבדות.

  • יועצת מוסמכת למודל המצוינות האירופאי EFQM

  • מאמנת עסקית.

  • מנחה של סדנאות הקשבה בארגונים ופורומים אחרים.

  • מנחה למידת עמיתים.

רקע והכשרה:

1996-1997 מרכזת תחום כימיה וביולוגיה, בצוות הקמה, של הרשות להסמכת מעבדות במשרד התעשיה והמסחר. בכלל זה בודקת מובילה לצורך הסמכה לפי תקן ISO Guide 25, (כיום ISO 17025).

1995-1996 מנהלת אבטחת איכות במעבדות מרכזיות לבריאות הציבור של משרד הבריאות באבו כביר.

1988-1995 עובדת מחקר ב"אינטרפארם" (מפעל ביוטכנולוגי) באגף המחקר ופיתוח.

רקע אקדמי:

1993 תואר מוסמך באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת הגמר: "אפיון הרצפטור לסידרופור(FhuA) ותפקידו בקליטת ברזל".

1985 תואר בוגר במדעי החקלאות באוניברסיטה העברית בירושלים.

בקרוב

"למדתי המון דברים לעשייה במעבדה אבל גם לחיים האישיים"​

bottom of page