top of page

ייעוץ לניהול איכות  |  כלים לניהול איכותי

שנים רבות אני מלווה ארגונים בהטמעה של מערכות איכות. הייעוץ כולל לווי ועזרה לארגונים בשיפור ושדרוג מערכות קימות, כמו גם בהכנה לקראת הסמכות מסוגים שונים לפי התקנים:

 • ISO 9001 - ניהול מערכת איכות

 • ISO 17025 - איכות במעבדות בדיקה וכיול

 • ISO 15189 - איכות במעבדה הרפואית ועוד

 • C2E, R4E - מצוינות - ראה EFQM

הייעוץ יכול להיות בעל ערך בעזרה בשימור ושיפור מתמיד .

הארגונים אתם עבדתי עד כה (ראה רשימת לקוחות), מלבד השגת התעדות והסמכות, עברו תהליכים משמעותיים, בהפנמה והטמעה של תרבות ארגונית, יצירת תשתיות ומהלכי איכות הממשיכים לפעול ולהשתפר באופן מתמיד, ללא תלות בגורם חיצוני, והם מהמובילים בהקשרים אלה, בתחומם בארץ. תחום מומחיות מיוחד הוא מערכות איכות במעבדות, ובמיוחד במעבדות הרפואיות.

הערך המוסף מייעוץ לארגון:

 • יצירת "מנוע" לארגון לקדם איכות ומצוינות.

 • חסכון כספי – כאשר עושים את הדבר הנכון בפעם הראשונה – בעזרת תמיכה מקצועית עם נסיון עשיר.

 • מדריך איכות ערכת נהלים וטפסים מאפשר להתחיל את העבודה מחר בבוקר, בידיעה שעושים את הדבר הנכון.

 • קו פתוח לכל שאלה לאורך כל הדרך.

 • תמיכה הן מקצועית והן מוראלית, בתהליך שהוא רצוף עליות ומורדות באספקטים שונים. אפשרות לאימון רשמי או לא רשמי לאנשי מפתח בתהליך, לאפשר פיתוח מיומנויות נדרשות ויכולות מימוש מלוא הפוטנציאל שיוביל להצלחה.

 • יצירת תרבות ארגונית המבוססת על שיפור מתמיד יעילה לטווח הארוך.

 • אפשרות להדרכות תוך ארגוניות – תפורות במדויק לפי צרכי הארגון.

 • עזרה ביצירת שתופי פעולה חדשים, חיבורים בין אנשים בתוך הארגון ומול ארגונים אחרים.

 • לווי אל מול גופים מפקחים – יש לי הכרות והבנה עמוקה של זווית הראיה של גוף מפקח, ומכאן – ידיעה טובה כיצד לנהוג מולם במצבים שונים (לעיתים עשויות להיות לזה השלכות של לקבל או לקבל התעדה או הסמכה).

 

תחום המעבדות הרפואיות – הובלתי את המעבדות ברמב"ם שהיו המעבדות הרפואיות ה"חלוצות" שהטמיעו מערכות איכות בארץ (ISO 9001)– באווירה שפעמים רבות נראתה כנגד כל הסיכויים. ומעבדות בנק הדם של מד"א ומעבדות בתי החולים הדסה - הראשונות שאימצו את התקנים המאתגרים ביותר (ISO 15189). כל זאת לא מתוך דרישה של גוף חיצוני – אלא מתוך אמונה אמיתית בדרך.

 

כיום תהליך הטמעת מערכות איכות במעבדות הרפואיות בכל הארגונים -מתקדם בארץ בקצב מרשים, לא מעט בזכות ה"חלוצים" ובזכות הרף הגבוהה שהציבו לעצמן מנהלי מעבדות אלה. בהמשך ליוויתי צוותי בתי חולים רבים נוספים. וייסדתי את ההכשרות למובילי הדרך (ראה בהמשך). זכיתי וזוכה גם היום - לקחת חלק חשוב בשינוי משמעותי באיכות התוצאות והשירות שמקבל הציבור בישראל.

 ייעוץ לאיכות ומצוינות

בקרוב

"למדתי המון דברים לעשייה במעבדה אבל גם לחיים האישיים"​

bottom of page